Izvedena predstava "Viktor"

on .

Danas smo izveli našu predstavu "Viktor" i pred učenicima Nadbiskupske klasične gimnazije. Učenici su se prepoznali u mnogim likovima, a poglavito u glavnom liku Viktora kojeg je glumio Marijan Pušić. Uz njega su glumili: Petar Markić i Petar Vukšić u likovima Viktorovih prijatelja,  Ivan Krajina, Marko Budimir,Tomislav Nikolić i Mihovil Druzijanić u likovima jedinica, profesora i novinara, Mario Tošić u liku Viktorova oca, Benjamin Daniel Vrdoljak u liku voditelja te Renato Pudar u liku Isusa. Za glazbenu se pozadinu pobrinuo naš Robert Pudar, a sve je bilo pod vodstvom našeg profesora i mentora don Vedrana Torića. Nastupila je i Klare Mamić izvedbom pjesme Vesne Parun. Profesori i učenici sve su nagradili aplausima i pohvalama nakon izvedene predstave.