Krunica za zvanja

Predmolitelj: Bože, u pomoć mi priteci!

Svi: Gospodine, pohiti da mi pomogneš! Slava Ocu…

Radosna otajstva

Predmolitelj: Braćo, Djevica Marija nam je uzor slušanja i raspoloživosti Božjemu naumu, uzor molitve i služenja, uzor vjere i prihvaćanja Krista u našemu životu. Razmišljajući o radosnim otajstvima našega spasenja, zajedno s Marijom želimo moliti za sva zvanja u Crkvi da ih Gospodin osnaži i posveti.

I.
Predmolitelj: U prvom radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je arkanđeo Gabriel navijestio Blaženoj Djevici Mariji da će začeti i roditi Sina.
Čitač: Iz Evanđelja po Luki     Lk 1, 26-31
U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabrijela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus«.
Prvi glas: Božja ljubav je vjerna i ta se vjernost očituje u njegovom obećanju. Vjernoj Božjoj ljubavi Marija odgovara potpunim predanjem Božjoj volji: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi«.
Drugi glas: U ovomu radosnom otajstvu molimo za sve mladiće i djevojke koji se pripremaju za brak i za sve kršćanske obitelji: da bračna ljubav bude znak Kristove ljubavi prema Crkvi, a obitelj da bude plodno tlo na kojemu će niknuti i rasti novi pozivi.
Oče naš; 10 Zdravo Marija; Slava Ocu; O, moj Isuse…
II.
Predmolitelj: U drugom radosnom otajstvu razmišljamo o Marijinom pohodu rođakinji Elizabeti.
Čitač: Iz Evanđelja po Luki     Lk 1, 39-46
Tih dana usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin! Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa:
»Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje! Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? Gledaj samo! Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!«
Prvi glas: Služiti braći poput Marije čini nas sličnima Bogu. On nas je prvi ljubio i ostaje uvijek vjeran svojoj ljubavi te šalje svoga Sina, vjernoga slugu, koji daje život za naše spasenje. 
Drugi glas: U ovomu radosnom otajstvu molimo Mariju za sve one koji su se posvetili služenju u Crkvi i u svijetu. Sjetimo se đakona, katehista, čitača, ministranata, pjevača i voditelja zajednica, a posebno svih Gospodinu posvećenih duša koje u poniznom i skrovitom služenju ne zaboravljaju patnike i bolesnike.
Oče naš; 10 Zdravo Marija; Slava Ocu; O, moj Isuse…
III.
Predmolitelj: U trećem radosnom otajstvu razmišljamo o Isusovom rođenju.
Čitač: Iz Evanđelja po Luki     Lk 2,1-7
U one dane izađe naredba cara Augusta da se provede popis svega svijeta. Bijaše to prvi popis izvršen za Kvirinijeva upravljanja Sirijom. Svi su išli na popis, svaki u svoj grad. Tako i Josip, budući da je bio iz doma Davidova, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju – u grad Davidov, koji se zove Betlehem – da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom koja bijaše trudna. I dok su bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi. I porodi sina svoga, prvorođenca, povi ga i položi u jasle jer za njih nije bilo mjesta u svratištu.
Prvi glas: Isusovo je rođenje približilo nebo i zemlju. Po njemu se potpuno ostvarilo Božje obećanje: »Ja ću biti s tobom«.
Drugi glas: U ovomu radosnom otajstvu želimo moliti za sve svećenike da radosno svjedoče Kristovu nazočnost u Crkvi. Molimo i za sve svećeničke pripravnike da otvoreni Božjoj riječi i poticajima Duha Svetoga, otkriju ljepotu prijateljstva s Kristom.
Oče naš; 10 Zdravo Marija; Slava Ocu; O, moj Isuse…
IV.
Predmolitelj: U četvrtom radosnom otajstvu razmišljamo o Isusovom prikazanju u Hramu.
Čitač: Iz Evanđelja po Luki     Lk 2, 22-28
Kad se zatim po Mojsijevu zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe ga u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu kao što piše u zakonu Gospodnjem: Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu! i da prinesu žrtvu, kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića. Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek iščekivaše Utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu. Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega. Ponukan od Duha dođe u Hram. I kad roditelji uniješe Isusa da obave što o njemu propisuje Zakon, primi ga on u naručje i blagoslovi Boga.
Prvi glas: »Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.« (Iv 3,16) Isus je Očev dar ljudima, ali i najveći dar ljudi Bogu.
Drugi glas: U ovomu radosnom otajstvu molimo za sve redovnike i redovnice da poslušnošću, čistoćom i siromaštvom budu svjedoci Uskrsloga Krista koji je bio poslušan Očevoj volji sve do smrti, smrti na križu.
Oče naš; 10 Zdravo Marija; Slava Ocu; O, moj Isuse…
V.
Predmolitelj: U petom radosnom otajstvu razmišljamo kako je Blažena Djevica Marija našla svoga Sina u Hramu.
Čitač: Iz Evanđelja po Luki     Lk 2, 41-47
Isusovi su roditelji svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem. Kad mu bijaše dvanaest godina, uziđoše po običaju blagdanskom. Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak Isus osta u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji. Uvjereni da je među suputnicima, odoše dan hoda, a onda ga stanu tražiti među rodbinom i znancima. Nakon tri dana nađoše ga u Hramu gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita. Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reče: »Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili.« A on im reče: »Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega?«
Prvi glas: Isus razgovara s naučiteljima. Kao da ih pita: »Kako je moguće da ste odnos s Bogom sveli samo na slijepo izvršavanje Zakona?« Isus navješćuje istinski kult Ocu – u duhu i istini.
Drugi glas: U ovomu radosnom otajstvu molimo za sve misionare po svijetu, da Gospodin odjelotvori njihove riječi primjerom njihova života da svi ljudi otkriju Krista kao jedinoga i istinitog Spasitelja. Molimo i za mlade, da zaljubljeni u Krista, budu velikodušni u darivanju svojega života pronoseći radosnu vijest sve do kraja zemlje.
Oče naš; 10 Zdravo Marija; Slava Ocu; O, moj Isuse…