Sjeme

1. Sjeme riječi sa visina, odjek zova tvojega,
Našlo malo zemlje plodne, usred srca mladoga!
Sjeme malo uvis gleda, odjekuje njegov poj,
Usred malog sjemeništa, dok obnavlja zavjet svoj.

Evo me, Kriste, ti pošalji mene,
Pronosit svijetom radost i dobrotu.
Ljubavlju svojom razgonit zla sjene,
Svjedočit svima spasenje, ljepotu.

2. Sjeme malo prolistalo, nasred polja Božjega,
Traži svjetla, vode žive, lahor daha vječnoga!
Sjeme tvoje izraslo je, već se sluti dobar plod,
Još mu treba snaga vjere, da donese velik rod.

3. Zaštitnice Sjemeništa, Duha Božjeg ti nam daj.
Majko Božjeg Navještenja, pokazuj nam put u raj.
Zaštitnice Sjemeništa, bdij nad nama, dan i noć.
Isprosi nam milost vjere da možemo Kristu doć.