Molitve prije učenja

I.
Oče naš…
Djela naša, molimo te Gospodine, milošću svojom priteci i pomoću prati da svaka naša molitva i radnja s tobom počinje i početa da se s tobom dovrši. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.
II.
Iz poslanice Galaćanima    Gal 6, 9-15
»Neka nam ne dozlogrdi činiti dobro: ako ne sustanemo, u svoje ćemo vrijeme žeti! Dok imamo vremena, činimo dobro svima, ponajpače domaćima u vjeri.«
III.
Iz Druge poslanice Solunjanima    2 Sol 3, 10-13
»Tko neće raditi, neka i ne jede! A čujemo da neki od vas žive neuredno: ništa ne rade, nego dangube. Takvima zapovijedamo i zaklinjemo ih u Gospodinu Isusu: neka s mirom rade i svoj kruh jedu. Vama pak, braćo, neka ne dodija činiti dobro!«
IV.
Gospodine Bože, moj Oče, ti si moj Bog! Tvoja mudrost neka me vodi, tvoja milost neka me uzdržava, tvoja ljubav neka me raduje, tvoja istina neka me štiti, tvoja moć neka me čuva.
V.
Isuse Kriste, Božji Sine, moj brate i Spasitelju! Radujem se što si postao čovjekom. Tvojim putem želim ići. Tvoja muka moj je uspjeh, tvoja nedužnost moje opravdanje, tvoja smrt moj život, tvoje uskrsnuće moja utjeha.
VI.
Duše Sveti, Bože, ti si moj Tješitelj. Obrati me jer sam grješan čovjek. Oživi me jer sam mrtav. Probudi me jer spavam. Osposobljuj me za vječni život. Rasvjetljuj mi razum, posvećuj volju, krijepi moju slabu snagu. Uza me budi, kod mene stanuj, uza me ostani, o, Trojstvo Presveto.
Nedjelja
Oče naš…
Gospodine, daj mi oštrinu razuma da mogu razumjeti, pamćenje da mogu zadržati informacije, način i lakoću da naučim, jasnoću kod tumačenja, pomoć izražavanja.
Pomozi mi u početku mog rada, po Isusu Kristu Gospodinu našemu. Amen.
Ponedjeljak
Oče naš…
Djela naša, molimo te Gospodine, milošću svojom priteci i pomoću prati da svaka naša molitva i radnja s tobom počinje i početa da se s tobom dovrši. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.
Utorak
Zdravo Marijo…
Gospodine Isuse, prije nego što pristupim učenju, prema tebi podižem svoj pogled. Molim te, blagoslovi ovo učenje, učini ga korisnim i velikim, sjedini ga s radom svih onih koji se trude, osloni ga na svoj ponizni rad u Nazaretu i na svoju veliku žrtvu na križu. Neka moj radni stol bude poput oltara, moje učenje i studij žrtva, a moj napor i umor neka se, sjedinjeni s naporom i umorom svega svijeta i s tvojom mukom, podižu s većim zanosom prema tebi. Amen.
Srijeda
Dođi, Duše Presveti, dođi Duše mudrosti! Duše Sveti, koji prosvjetljuješ srce i um naš, daj nam dar umijeća i pamćenja, da bi sve što učimo i činimo bilo na veću slavu tvoju. Amen.
Prijestolje Mudrosti, moli za nas!
Četvrtak
Oče naš…
Neizrecivi Stvoritelju, koji si iz obilja mudrosti ustanovio tri kora anđela i postavio ih divnim redom nad spoznatljivo nebo te najvećom ljepotom podijelio dijelove svemira. Ti, koji si ustanovio istiniti izvor svjetla i mudrosti za počelo koje nadvisuje, udostoj se uliti zraku svoje jasnoće nad tminu mojeg razuma u kojoj sam rođen, ukloni od mene dvostruku tminu – grijeh i neznanje.
Ti, koji nijemima daješ razgovijetan jezik, pouči moj jezik i na moje usne izlij milost svoga blagoslova.
Daj mi domišljatost razabiranja, sposobnost pamćenja, množinu i lakoću doznavanja, temeljitost tumačenja, obilnu milost govorenja.
Uredi početak, upravljaj napredak, učini potpunim završetak! Ti, koji si istiniti Bog i čovjek: koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. (sv. Toma Akvinski)
Petak
Zdravo Marijo…
Dobri Bože, zahvaljujem ti na svim darovima koje mi daješ. Udijeli mi milost da se uvijek njima služim tebi na slavu, za svoje posvećenje i na dobro drugih.
Daj mi radosno srce. Blagoslovi moje roditelje i bdij nad mojim učenjem. Prosvijetli moje odgojitelje i nastavnike. Budi na pomoć mojim školskim prijateljima i prijateljicama.
Molim te, vodi moju pamet, učvrsti moju volju i potakni velikodušnu zauzetost da tako ispunim svoje dužnosti i zaslužim uspješno položiti ispite pred kojima se nalazim. Amen.
Subota
Zdravo Marijo…
Gospodine, evo me pred tobom, želim da sutra moj život bude lijep, poletan i širokogrudan, sličan tvome. Zbog toga stavljam danas u tvoje ruke svoj život, svoje radosti i poteškoće, svoje želje i uznemirenosti, svoj zanos i mladost, svoj studij i rad. Ti, koji si ljubav, ti koji daješ život, otkrij mojim očima tajne života i veličinu ljubavi.
Gospodine, prosvijetli me. Amen.
Marijanski blagdan
Zdravo Marijo…
O, Presveta Djevice Marijo, prijestolje mudrosti, po tvomu zagovoru mnogi su ljudi srednjih sposobnosti postigli divne uspjehe u znanosti.
Ja sam te izabrao za čuvaricu i zaštitnicu svog učenja. I molim te ponizno da mi isprosiš milost od Duha Svetoga, da mogu shvatiti razumom i zadržati u pamćenju, izraziti riječima i primjerom svoga života sve što može poslužiti na čast tebi i tvomu Sinu. Amen.